Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan september 2023

61 woningen

Gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling werken nauw samen aan nieuwbouwplan van ’t Hof van Klein Baal. Het plangebied ligt op het perceel op de hoek van de Van der Mondeweg – Lage Zandsestraat. In 2021 presenteerden wij tijdens een online informatieavond het eerste stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan is inmiddels veranderd wat betreft de verkeersontsluiting. Door de provincie zal een veilige fietsoversteekplaats worden aangelegd ter plaatse van de Van der Mondeweg. Daarnaast wordt de verbinding van de Lage Zandestraat met de Van der Mondeweg afgesloten voor autoverkeer en is er in het plan aan de noordwestzijde een nieuwe ontsluitingsweg opgenomen met de Van der Mondeweg voor verkeer vanuit Haalderen en de nieuwbouwlocatie.

In het plan is nu een groter aantal betaalbare woningen opgenomen. Buro Waalbrug heeft hiervoor een gewijzigd stedenbouwkundig plan met 61 woningen opgesteld. Via de onderstaande button kunt u het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en de informatie over de groene inrichting en verkeer bekijken.

Bekijk het stedenbouwkundig plan van september 2023 >>

Vierde kwartaal 2023

Start bestemmingsplanprocedure

Op basis van de input van onder andere de informatiebijeenkomst van 3 oktober 2023 heeft de gemeente Lingewaard bekeken welke wijzigingen in het plan nodig zijn. In een inspraaknota heeft de gemeente uitgelegd wat er, al dan niet, met de reacties gedaan is. Op dinsdag 7 november 2023 zijn het stedenbouwkundig plan en de inspraaknota door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd. Download hier de inspraaknota. Het stedenbouwkundig plan van 26 oktober 2023 is via de onderstaande button te downloaden.

De volgende stap is de goedkeuring van het ontwerpbestemmingsplan van 't Hof van Klein Baal door het college van B&W. Met het daarna publiceren van het ontwerpbestemmingsplan, in december 2023, start de bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan ligt dan 6 weken ter inzage. Aan het begin van deze periode, waarschijnlijk nog voor de kerst, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. De aankondiging hiervan komt in het gemeentenieuws. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in de zomer van 2024 afgerond.

Bekijk het stedenbouwkundig plan van 26 oktober 2023 >>

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Word je enthousiast van de gedachte aan een woning van nieuwbouwproject 't Hof van Klein Baal? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief >>

ONTWIKKELAAR
't Hof van Klein Baal is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl

CONTACT
info@hofvankleinbaal.nl