Nieuws

Donderdag 21 september 2023

Informatiebijeenkomst

In 2021 presenteerden wij tijdens een online informatieavond het eerste stedenbouwkundig plan van ’t Hof van Klein Baal. Het plan is veranderd wat betreft de verkeersontsluiting en er is nu een groter aantal betaalbare woningen in het plan opgenomen. Op dinsdag 3 oktober 2023 ben je tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom bij Dorpshuis de Tichel, Kolkweg 5A in Haalderen. Je kunt dan het stedenbouwkundig plan op informatiepanelen bekijken, vragen stellen aan de ontwikkelaar of medewerkers van de gemeente en je feedback geven. Verder is er de mogelijkheid om je vraag of opmerking achter te laten op een reactieformulier. De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloopavond. Loopt gerust binnen!
Het stedenbouwkundig plan is alvast op de projectwebsite te bekijken. Er is tijdens deze avond nog geen informatie over verkoop of verhuur van de woningen beschikbaar. Ook het inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk. Dat komt op een later moment aan bod.

Bekijk het stedenbouwkundig plan >>

Vrijdag 18 november 2022

Aanpassingen Van der Mondeweg - Herzien stedenbouwkundig plan

Bij de inwoners van Haalderen en binnen de gemeente Lingewaard leeft de wens om ter plaatse van de Van der Mondeweg, in de nabije toekomst een veilige kruising met een oversteekplaats voor fietsers te realiseren. Daar is medewerking en goedkeuring van de provincie Gelderland voor nodig. Hierover heeft op 9 december 2021 een informatieavond vanuit de gemeente met omwonenden en het wijkplatform plaatsgevonden. De afgelopen tijd zijn er tussen de gemeente en de provincie Gelderland gesprekken gevoerd over het aanpassen van de Van der Mondeweg en het realiseren van een veilige kruising met oversteekplaats voor fietsers. Er zijn inmiddels een drietal mogelijke oplossingen voor bedacht met een duidelijke voorkeursvariant. De mogelijke oplossingen zijn nu in bezit van de provincie Gelderland. De keuze en de goedkeuring moeten nog volgen. 

De eventuele aanpassing van de Van der Mondeweg staat los van nieuwbouwplan 't Hof van Klein Baal. Het is een apart project (en het wordt ook niet gelijktijdig uitgevoerd), maar de eventuele aanpassing van de weg heeft wel invloed op de toekomstige nieuwbouw. Om die reden is het stedenbouwkundig plan van 't Hof van Klein Baal herzien. Gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling werken nauw samen aan het stedenbouwkundig plan. Zodra het concept stedenbouwkundig plan gereed is, presenteren wij het in een informatiebijeenkomst aan omwonenden en geïnteresseerden en daarbij vragen wij ook om feedback. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst versturen wij te zijner tijd via de nieuwsbrief. 

De betrokken partijen, gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling, streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure te starten.
Zodra dat mogelijk is, laten wij je via de nieuwsbrieven en op de website impressies van de woningen zien. Alle informatie over de koopwoningen, zoals woningtypes en prijzen, is niet eerder dan de start van de verkoop beschikbaar. In het plan worden ook huurwoningen gerealiseerd. De informatie over de verhuur van de woningen volgt tevens op een later tijdstip. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte!


Schrijf je in voor de nieuwsbrief >>

Maandag 29 maart 2021

Notulen online informatieavond

Voor direct omwonenden van 't Hof van Klein Baal is in maart 2021 een online bijeenkomst georganiseerd om de resultaten van de vragenlijsten en vragen die spelen met elkaar te kunnen bespreken. Aan de bijeenkomst, georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling, gemeente Lingewaard en Buro Waalbrug (stedenbouwkundigbureau), hebben een aantal omwonenden en belanghebbenden deelgenomen. Download het verslag via de onderstaande button.

Lees het verslag >>

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief. Je wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Aanmelden nieuwsbrief >>

ONTWIKKELAAR
't Hof van Klein Baal is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl

CONTACT
info@hofvankleinbaal.nl