Nieuws

Vrijdag 18 november 2022

Aanpassingen Van der Mondeweg - Herzien stedenbouwkundig plan

Bij de inwoners van Haalderen en binnen de gemeente Lingewaard leeft de wens om ter plaatse van de Van der Mondeweg, in de nabije toekomst een veilige kruising met een oversteekplaats voor fietsers te realiseren. Daar is medewerking en goedkeuring van de provincie Gelderland voor nodig. Hierover heeft op 9 december 2021 een informatieavond vanuit de gemeente met omwonenden en het wijkplatform plaatsgevonden. De afgelopen tijd zijn er tussen de gemeente en de provincie Gelderland gesprekken gevoerd over het aanpassen van de Van der Mondeweg en het realiseren van een veilige kruising met oversteekplaats voor fietsers. Er zijn inmiddels een drietal mogelijke oplossingen voor bedacht met een duidelijke voorkeursvariant. De mogelijke oplossingen zijn nu in bezit van de provincie Gelderland. De keuze en de goedkeuring moeten nog volgen. 

De eventuele aanpassing van de Van der Mondeweg staat los van nieuwbouwplan 't Hof van Klein Baal. Het is een apart project (en het wordt ook niet gelijktijdig uitgevoerd), maar de eventuele aanpassing van de weg heeft wel invloed op de toekomstige nieuwbouw. Om die reden is het stedenbouwkundig plan van 't Hof van Klein Baal herzien. Gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling werken nauw samen aan het stedenbouwkundig plan. Zodra het concept stedenbouwkundig plan gereed is, presenteren wij het in een informatiebijeenkomst aan omwonenden en geïnteresseerden en daarbij vragen wij ook om feedback. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst versturen wij te zijner tijd via de nieuwsbrief. 

De betrokken partijen, gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling, streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure te starten.
Zodra dat mogelijk is, laten wij je via de nieuwsbrieven en op de website impressies van de woningen zien. Alle informatie over de koopwoningen, zoals woningtypes en prijzen, is niet eerder dan de start van de verkoop beschikbaar. In het plan worden ook huurwoningen gerealiseerd. De informatie over de verhuur van de woningen volgt tevens op een later tijdstip. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte!


Schrijf je in voor de nieuwsbrief